PNEUMOLOGICKÁ AMBULANCE KADAŇ s.r.o.

Prováděné výkony

- Komplexní plicní vyšetření

- Spirometrie

- Saturace

- Bronchodilatační test

- Bronchoprovokační test

- Infuzní therapie

- Inhalační therapie

- Oxygenotherapie

- Feno